Modulacja płatności, czyli ich pomniejszenie, od 2012 roku obejmuje już wszystkich członków UE. Po starych krajach, dołączają do modulacji nowi członkowie Wspólnoty, w tym Polska. Wypłata dopłat bezpośrednich w Polsce została skupiona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niektórych z nich nie realizuje już Agencja Rynku Rolnego. O kluczowych zmianach w bezpośrednim wsparciu rolników rozmawiamy z Renatą Mantur, dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Farmer: Jakie zmiany w płatnościach bezpośrednich czekają rolników w tym roku?

Renata Mantur: Po pierwsze - w ramach tzw. wsparcia specjalnego wprowadzona zostaje nowa płatność dla plantatorów tytoniu, którzy dostarczają do przetwórstwa surowiec wysokiej jakości, po drugie - zmodyfikowana została płatność do owoców miękkich.

Farmer: Na czym polegają zmiany?

Renata Mantur: Płatność do owoców miękkich była realizowana, jako płatność związana z produkcją, a od tego roku będzie ona płatnością historyczną. Będą ją otrzymywali ci rolnicy, którzy w 2008 roku otrzymali płatności do powierzchni uprawy truskawek i malin. Rok 2008 jest rokiem referencyjnym.
Płatność do tytoniu związana z produkcją będzie przyznawana rolnikowi, który dostarczy do zatwierdzonego pierwszego przetwórcy surowiec tytoniowy spełniający określone wymagania jakościowe. Płatność będzie przysługiwała do ilości surowca tytoniowego nie większą niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji.

Farmer: Płatności uzupełniające niezwiązane z produkcją do skrobii i tytoniu przechodzą z ARR do ARiMR?

Renata Mantur: Płatności niezwiązane do skrobi i tytoniu będzie realizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas były one w gestii Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy ubiegający się o te dopłaty składają wnioski już w tym roku do ARiMR. Te dopłaty zostały dołączone do jednego wniosku, do tego, który upoważnia do ubiegania się wszystkie pozostałe płatności bezpośrednie. Rolnicy otrzymają od Agencji wnioski wstępnie wypełnione, ale proszę o sprawdzenie, czy wszystkie zawarte w nich dane są prawidłowe.

Farmer: ARiMR dodała te płatności do obowiązujących wniosków i rolnicy otrzymają je do domu do 15 marca.

Renata Mantur: Oczywiście, otrzymają. Co do zasady do 15 marca. Proszę o sprawdzenie, czy nowe płatności zostały spersonalizowane w tych wnioskach i u tych rolników, którym one przysługują.