Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 1 października 2012 roku.
Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE:
- świeże i przetworzone owoce i warzywa,
- włókno lniane,
- żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
- oleje z nasion,
- mleko i produkty mleczne,
- świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
- oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
- miód i produkty pszczelarskie,
- wina gatunkowe produkowane w określonym regionie psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
- znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
- chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 509/2006 lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 510/2006 oraz produkty zarejestrowane
w ramach tych systemów,
- rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.
i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
- mięso drobiowe.


Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich:
- świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;
- mięso drobiowe wysokiej jakości;
- przetwory mleczne;
- napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;
- świeże i przetworzone owoce i warzywa;
- przetwory ze zbóż i ryżu;
- włókno lniane;
- żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;
- produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;
- produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.

Podobał się artykuł? Podziel się!