Otrzymaliśmy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa, tłumaczące rozbieżność między kwotami podanymi przez Ocenę Skutków Regulacji oraz prezentowanymi na stronie internetowej ARiMR. 

Stawki uwzględnione w Ocenie Skutków Regulacji „stanowią szacunkowe średnie stawki dla okresu 2015-2020 i zostały określone na etapie konsultacji projektu nowego systemu płatności bezpośrednich - wyjaśniono. - Natomiast stawki przedstawione na stronie internetowej ARiMR stanowią szacunkowe stawki na 2015 r., obliczone z uwzględnieniem koperty finansowej przeznaczonej na kampanię roku 2015, oraz zaktualizowanych danych o powierzchni na podstawie informacji z kampanii 2014 r., np. jednolita płatność obszarowa i płatność za zazielenienie, płatność do roślin wysokobiałkowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że rzeczywiste stawki będą określane corocznie jesienią, po opublikowaniu przez Europejski Bank Centralny kursu wymiany stosowanego do przeliczania kwot płatności na walutę krajową oraz po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat powierzchni/sztuk/ilości kwalifikujących się do wsparcia po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych. Na wysokość stawek w kolejnych latach wpływ będzie miała również wysokość krajowych kopert finansowych (tzw. konwergencja zewnętrzna będąca wynikiem osiągniętego w dniu 8 lutego 2013 r. przez szefów rządów państw UE porozumienia zamykającego negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020), a także ewentualne zmiany w stosowanych mechanizmach krajowych.”

Podobał się artykuł? Podziel się!