Zakres planowanych cięć w wydatkach budżetowych na 2013 r. przedstawił w sejmowej Komisji Rolnictwa wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Jak powiedział, oszczędności  zostaną poczynione głównie w budżecie ARiMR.

- W związku z podjętymi przez Ministerstwo Finansów pracami nad nowelizacją budżetu państwa na rok 2013, minister rolnictwa i rozwoju wsi został zobowiązany do zmniejszenia planów wydatków w częściach budżetowych, będących w jego dyspozycji, w kwocie 463,6 mln zł. Po przeanalizowaniu możliwości zmniejszenia wydatków budżetowych zaproponowano, po pierwsze, zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sumę 365,6 mln zł. Oszczędności te powstały w dopłatach do oprocentowania kredytów w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5 proc. do 2,75 proc.

Nieco mniejszą kwotę da natomiast zwiększenie wpływów do ANR ze sprzedaży dodatkowo 2 tys. ha i podwyżek czynszów.

- Po drugie, ze zwiększenia przekazywanych przez ANR do budżetu państwa dochodów z tytułu zwiększonych przychodów ze sprzedaży dodatkowo 2 tys. ha oraz z przychodów z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jest to kwota 98 mln zł – powiedział wiceminister.

Plocke podkreślił, że ministerstwo nie będzie miało obniżonych środków.

- Jeżeli dodamy te dwie kwoty - 365,6 mln i 98 mln, to wychodzi kwota 463,6 mln zł. Tyle minister rolnictwa i rozwoju wsi stawia do dyspozycji ministra finansów. Oznacza to, że i ministerstwo, i wszystkie jednostki podległe nie będą miały obniżonych środków finansowych. Oznaczać to będzie, że możemy kontynuować realizację naszych zadań, wynikających z ustawy budżetowej i z innych ustaw, które minister rolnictwa i rozwoju wsi realizuje. Oznaczać to będzie także zmianę albo korektę w planach finansowych ANR, ARiMR, a także Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia w tej sprawie – zakończył wiceminister, a jego wypowiedź wzbudziła wątpliwości posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego.