Nabór wniosków trwał do 29 października 2012 r. Jak informuje ARiMR, dotychczas wpłynęło 1106 wniosków na 154,3 mln zł, ale wnioski jeszcze mogą dochodzić pocztą.

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych przewidziano w tym naborze ok. 49 mln zł.

Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczby punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie.

Jak informuje ARiMR, maksymalna pomoc, jaką może na to działanie otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 300 tys. zł., z tym, że poziom dofinansowania waha się od 40 proc. do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wyższy poziom dofinansowania mogą uzyskać rolnicy przed "40", którzy gospodarują w trudnych warunkach, czyli korzystają ze wsparcia ONW. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich.

Na "Modernizację gospodarstw rolnych" było ok. 8,5 miliarda złotych. W przeprowadzonych dotychczas naborach rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78 tys. wniosków o przyznanie takiej pomocy, a 90 proc. z nich zostało rozpatrzone.

Podobał się artykuł? Podziel się!