Od 30.10 do 12.12.2013 r. ARiMR przyjmowała wnioski na pomoc z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Był to szósty nabór w ramach PROW 2007-2013. Po jego przeprowadzeniu ARiMR opublikowała listy: „Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie na środki finansowe nie przekracza wysokości dostępnego limitu. Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Natomiast w  przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na <białej części> listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego” – informuje ARiMR.

Nasz czytelnik od dłuższego czasu śledzi listy i wypatruje przesunięcia swojego nazwiska na zieloną część listy. Bezskutecznie.

- Czy ostatnie osoby z listy o przyznanie pomocy mają szansę na jej otrzymanie? – zapytał. – Ponad 90 proc. osób jest na zielonej części listy, ok. 250 jeszcze czeka. Kwota pomocy jest uzależniona od strat, moje były duże, obawiam się, że innych osób z końca listy też. Stąd obawa, że dla nas pieniędzy zabraknie.

Dziś na zielonej części listy jest 2276 spośród 2556 wnioskodawców.

„Obecnie w ARiMR trwa weryfikacja wniosków złożonych w ramach ww. naboru. Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie przyznawana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Na stronie internetowej Agencji zamieszczona została lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy. Kolorem zielonym zaznaczono wnioski, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnych limitów określonych dla poszczególnych województw. W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na białej części, pomoc na realizację operacji będzie przyznawana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego przyznanego poszczególnemu województwu” – wyjaśniło Ministerstwo Rolnictwa i uspokoiło: