Premia dla młodego rolnika może być przekazana na dowolne konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. Może to być konto posiadane przez wnioskodawcę i podane (nieobligatoryjnie) we wniosku o pomoc na "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Może to być również konto wskazane we wniosku o płatność, który rolnik składa po nabyciu gospodarstwa i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, informuje ARiMR.

Numer konta wskazany we wniosku o płatność powinien być zgodny z tym, który był podany przy ubieganiu się o numer identyfikacyjny producenta rolnego. Wnioskodawca może dokonywać zmian numeru konta, z tym, że podawany numer konta we wniosku o płatność musi być zgodny z numerem konta zapisanym w ewidencji producentów rolnych, oznacza to, że zmieniając konto każdorazowo należy je również zmienić w ewidencji producentów rolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!