Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że na kredyty preferencyjne jest 3 mld zł.

Taką informację przekazywał rolnikom minister Stanisław Kalemba, taką też otrzymali posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od Ministerstwa Rolnictwa. Informacja od Ministerstwa Finansów była jednak inna.

Michał Baj, Departament Polityki Regionalnej i Rozwoju Rolnictwa w MF, potwierdził ją w wypowiedzi podczas obrad Komisji: -  Ja z taką bardzo krótką informacją w sprawie środków finansowych na dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych. One są ujęte w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2013 r., który jest tak naprawdę zawarty w załączniku do ustawy budżetowej na ten rok i zawiera następujące kwoty: 863.916 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i kredytów z częściową spłatą kapitału oraz 128.099 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczonych na wznowienie produkcji po wystąpieniu klęski żywiołowej. Te kwoty oczywiście odzwierciedlają zgłoszone potrzeby, zostały potwierdzone w toku prac w parlamencie. Co do zwiększenia środków finansowych, stanowisko Ministra Finansów jest następujące: w związku z obecną sytuacją finansów nie znajdujemy w tej chwili uzasadnienia dla rozszerzenia akcji kredytowej w roku 2013, ponieważ miałoby to konsekwencje nie tylko dla budżetu, ale również skutkowałoby dodatkowymi zobowiązaniami wobec budżetu państwa w latach następnych.

Poseł Krzysztof Ardanowski zauważył rozbieżności i poprosił o ich wyjaśnienie.

- Mianowicie MF w materiale, który pan zrecenzował czy przypomniał, podaje, że w planie finansowym ARiMR jest kwota : 863.916 tys. zł, te same dane podaje również minister rolnictwa, sprzeczne są natomiast informacje dotyczące nowej akcji kredytowej. W materiale, który przysłaliście z MF, jest napisane, że to kwota przeznaczona na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do końca 2012 r. oraz na dopłaty do kredytów udzielonych w 2013 r., w tym na zakup ziemi z zasobów własności rolnej Skarbu Państwu przy założeniu akcji kredytowej na poziomie jednego miliarda złotych. To jest wasza opinia. A ministerstwo rolnictwa – nie mam przed sobą dokument MRiRW – wymieniając tę samą kwotę, opisuje linie kredytowe i na koniec mówi: w ramach ww. środków planowane jest uruchomienie akcji kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł. Chciałbym wyjaśnić, czy nowa akcja kredytowa będzie wynosiła miliard czy trzy miliardy, bo jest to różnica, wydaje się, dość znacząca.