Podczas sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wiceminister za niemożliwe uznał zwiększenie zwrotu akcyzy do 100 proc. – nie pozwala na to przyjęty budżet:

- Dzisiaj jest to 720 mln zł przy 95 groszach, natomiast gdyby przyjąć maksymalny zwrot, byłoby to ponad 1100 mln zł, a więc na dzisiaj jest to kwota nie do osiągnięcia. Chcę też jasno powiedzieć, że do końca grudnia ta kwota się nie zmieni.

Wiceminister podkreślił, że Polska nie ma małego zwrotu:

- Jeżeli chodzi o akcyzę w Unii Europejskiej, przypomnę, że na tym tle Polska nie wypada najgorzej. Dla przypomnienia jeszcze raz powiem, że akcyza w Czechach to 440 euro do 1000 l, we Francji – 72 euro do 1000 l, w Danii – 57 euro do 1000 l, Estonii – 111, Grecji – 390, Polsce – 231 euro do 1000 l. Jesteśmy w środku tabeli, choć oczywiście chcielibyśmy, żeby można było maksymalnie zwrócić naszym rolnikom akcyzę, ale, tak jak powiedziałem, jest to kwestia budżetowa.

Zdaniem wiceministra, zwrot akcyzy trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście.

- Trzeba też pamiętać, że akcyza ma ten walor, iż jest elementem cenotwórczym, stąd też różnie można komentować wszystkie kwestie dotyczące całego mechanizmu opodatkowania paliwa, poprzez opłatę paliwową, VAT, akcyzę itd. Taki system jest przyjęty w Polsce i jest systemem obowiązującym - podkreślił. - Natomiast chciałbym jasno stwierdzić, że w miarę możliwości finansowych rząd stara się zabezpieczać te wszystkie potrzeby, które wynikają z naszych krajowych instrumentów wsparcia. Tyle, ile jest na to środków w budżecie, tyle też środków na poszczególne programy zostanie przeznaczonych, tyle też, żeby polepszyć naszą konkurencyjność. Przypomnę, że w roku 2013 wydatkujemy na cały nasz sektor ponad 52 mld zł, łącznie z krajowymi instrumentami wsparcia. To nie tylko akcyza, ale także dopłaty do kredytów, dopłaty do postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a więc jest trochę tych mechanizmów. Mamy nadzieję, że w nowej perspektywie będą one utrzymane.

Podobał się artykuł? Podziel się!