Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pomorskiego urzędu Marszałkowskiego, Justyna Durzyńska wyjaśniła, że z dostępnej z programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwoty 9 mln zł wykorzystane zostały niespełna 3 mln zł. - Wpłynęło 145 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 10,5 mln zł i w przypadku 37 wniosków podpisane zostały już umowy na kwotę 2,8 mln zł a 38 wniosków jest w trakcie weryfikacji - dodała.

W programie Leader realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD) jednym z działań jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu (tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). W woj. pomorskim Grupy w okresie 2007-2013 mają do dyspozycji ok. 150 mln zł.

Durzyńska zapewniła, że niewykorzystane pieniądze mogą być przeznaczone na inne działania. "Jeśli okaże się, że LGD dołożyły wszelkich starań, aby zainteresować rolników a mimo to zgłosiło się ich niewielu, to istnieje możliwość przeznaczenia tych pieniędzy na inne cele, cieszące się większym zainteresowaniem" - wyjaśniła.

Najwięcej umów na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu - jedenaście - podpisała Lokalna Grupa Działania "Sandra Brdy". Prezes Grupy, Grażyna Wera-Malatyńska powiedziała, że na różnicowanie działalności, czyli tworzenie dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodów przez rolników, w 2012 r. Grupa wydała ponad 2 mln zł. Wyjaśniła, że rolnicy ubiegali się o pieniądze głównie na przystosowanie mieszkań do świadczenia usług noclegowych i restauracyjnych oraz na wyposażenie wypożyczalni sprzętu sportowego np. w Swornych Gaciach i Charzykowych.

Prezes Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Marian Firgon przyznał, że rolnicy złożyli stosunkowo niewiele projektów. - Rolnicy boją się wymogów formalnych, sanitarnych i musimy długo ich przekonywać, żeby te bariery mentalnościowe wśród naszych beneficjentów pokonywać - dodał. Zapewnił, że Grupa proponuje rolnikom pomoc, gdyż "skoro są środki, to należy z nich korzystać". Poinformował, że największą popularnością wśród rolników na Kociewiu cieszą się projekty ukierunkowane na przystosowanie mieszkań do działalności agroturystycznej oraz uruchamianie małych przetwórni. W 2012 r. Grupa przeznaczyła ponad 1 mln zł na ten cel.