Wsparcie jest przeznaczone dla firm z sektora MŚP, które prowadzą przetwórstwo żywności i wprowadzają taką żywność do obrotu. Agencja podaje numery PKD działalności, które się kwalifikują, na pieniądze może liczyć szerokie spektrum przetwórców, od firm zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, przez produkcję żywności z owoców, przetwórstwo ziemniaków,  produkcję olejów, wytwarzanie skrobii, gotowej paszy i karmy dla zwierząt, po – destylowanie i mieszanie alkoholi, w tym także cydru lub win, a nawet produkcję przędzy.

Jednym z istotnych zapisów naboru jest, że taka firma będzie musiała podpisać długoterminowe umowy z rolnikami lub grupami producentów rolnych. Gdy dana firma zajmuje się produkcją, taka umowa ma dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. To samo, gdy firma zajmuje się przechowywaniem – połowa przechowywanego towaru ma pochodzić od producentów na podstawie długoterminowych umów albo – firm, które same kupują żywność od rolników na podstawie długoterminowych umów.  aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc można także otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na pomoc nie mogą liczyć firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną.

Od 100 tys. do 3 mln zł

Pomoc sięgnie maksymalnie 3 mln zł w całym PROW 2014 – 2020 lub 15 mln zł w wypadku grup producentów rolnych. Minimalne wsparcia wyniesie 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji.

Firmy mogą też dostać zaliczki na realizację operacji, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  

Na co można przeznaczyć pomoc? Przedsiębiorcy mogą za te środki kupić maszyny do przetwarzania, magazynowania produktów, aparaturę pomiarową, kontrolną, sprzęt do sterowania procesem produkcji czy urządzenia służące poprawie ochrony środowiska. W ograniczonym zakresie załapią się nawet koszty budowy i modernizacji budynków.  

A co nie wchodzi w zakres pomocy? Według opublikowanych odpowiedzi na najczęstsze pytania, z tego działania przedsiębiorcy na pewno nie kupią żadnych pojazdów mechanicznych, samochodów dostawczych, naczep, cystern, wózków widłowych czy maszyn rolniczych. Innych źródeł finansowania trzeba też będzie poszukać na zakup skrzyniopalet, beczek do kiszenia kapusty. Nie kupimy za te pieniądze nieruchomości ani używanych rzeczy, nie pokryjemy kosztów leasingu zwrotnego ani kosztów dostosowania do norm unijnych. 

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje liczba zdobytych punktów.  Agencja publikuje na swojej stronie nie tylko linki do dokumentów aplikacyjnych, ale też przewodniki dla aplikantów.

Podobał się artykuł? Podziel się!