Projekty, których celem będzie poprawa konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakością produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji dostaną od 25 proc do 50 proc. zwrotu kosztów kwalifikowanych. Jeśli planowana inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie i przyniesie korzyści dla zakładu i rolników, z którymi podpisze on umowę długoterminową – przetwórca może liczyć na dotacje.

Pomoc to zwrot części kosztów poniesionych na modernizację zakładów przetwórczych lub handlu hurtowego, czyli m. in. na:

 • budowę pomieszczeń produkcyjnych,higieniczno-sanitarnych, administracyjnych
 • zakup urządzeń do magazynowania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży
 • zakup specjalistycznych środków transportu
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • przygotowanie dokumentacji technicznej

  O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są przetwórcami, wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzają do obrotu produktów rolnych; działają jako przedsiębiorcy w mikro, małych lub średnie przedsiębiorstwach i zatrudniają mniej niż 750 pracowników, a ich obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

  Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych agencji Modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa. Na stronach ARiMR dostępne są projekty wniosków.

  - Jednak wnioski nie będą rozpatrywane w oddziałach, ale w centrali - powiedziała w rozmowie z Farmer.pl Edyta Wieczorkiewicz, dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARiMR.


  Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!