Zabrakło środków na najbardziej popularne działania w kończącym się okresie finansowania PROW: „Modernizację”, „Różnicowanie” i „Mikroprzedsiębiorstwa”. We wrześniu w senackiej Komisji Rolnictwa minister Stanisław Kalemba zapowiadał: "W przyszłym tygodniu podejmiemy decyzję co do rozdysponowania w ramach kopert jeszcze na  województwa tych trzech działań, czyli „Modernizacja gospodarstw”, „Różnicowanie działalności gospodarczej” i „Mikroprzedsiębiorstwa”".

Długo jednak nic nie było wiadomo.

Na początku roku ponowiliśmy więc pytanie do Ministerstwa Rolnictwa: czy podliczono PROW? Jakie środki są jeszcze dostępne? Czy będą zapowiadane nabory na te 3 działania?

Na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” zaplanowano 2 066 385 441 euro, na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - 1 023 583 600 euro. Budżet na „Modernizację” zwiększono później o  74 000 000 euro. Jak wynika z otrzymanej od Ministerstwa Rolnictwa odpowiedzi, analiza dostępnych środków trwa, ale  nabór wniosków na to działanie może nastąpić tylko w niektórych województwach:

„Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  trwają intensywne prace dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, dotyczące m.in. podziału na województwa ww. kwoty w działaniu <Modernizacja gospodarstw rolnych>.  Zwiększenie limitu środków do przyznania pomocy w poszczególnych województwach umożliwi przyjęcie do finansowania większej liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy, a w niektórych województwach umożliwi przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy” – wyjaśniło ministerstwo.

Osoby chcące złożyć wniosek o finansowanie z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą natomiast liczyć na wsparcie: „w większości województw nie zostały wykorzystane środki  z limitu do przyznania pomocy określonego w rozporządzeniu. W związku z tym w 2013 roku planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy”.

Na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” budżet wynosi 345 580 000 euro – został wyczerpany: „Zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy przekracza obecnie ww. limit środków. W związku z tym obecnie nie jest planowany kolejny nabór wniosków w ramach działania” – poinformowało MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!