Autor: gdos

Opis: Mapa, Bagno Puławy

W resorcie rolnictwa powstał zespół, który weryfikuje założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2013 r, - powiedział Marciniak, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nie od dziś słychać głosy płynące z od rolników i samorządów, że na obszarach Natura 2000 nie można inwestować, a tym samym pozostają one w tyle w porównaniu do rozwijających się gospodarczo terenów.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej podjęli wyzwanie i zorganizowali seminarium, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy Natura 2000 stanowi impuls czy też hamulec do rozwoju.

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest oczywista, o czym mówili naukowcy i samorządowcy. Jednakże ci drudzy, wskazują na kłopoty w rozwoju obszarów wchodzących w sieć Natura 2000.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Sieć Natura 2000 na terenie Polski składa się z:

·         141 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), zajmujących 4 865 292 ha (15,59 proc.) lądowej powierzchni kraju,

·         364 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które zajmują 2 527 671,93 ha (8,10 proc.) powierzchni lądowej Polski,

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na tych terenach podlega rygorystycznym zapisom ustawy o ochronie przyrody.

Dlatego samorządy liczą na stworzenie subwencji środowiskowych na wyrównanie szans – powiedział prof. Marek Kłodziński z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Mówili i apelowali o to m.in. samorządowcy z Nowej Soli – powiedział Kłodziński.