Do 4 grudnia 2008 r. ARiMR podpisała z ponad 2 tys. rolników umowy o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych, a do Agencji zdążyło wpłynąć już 516 wniosków o dokonanie przelewów pieniędzy na konta rolników, którzy zrealizowali w całości lub w części inwestycje założone w tzw. biznesplanie. Wnioski o płatność wystawione przez rolników opiewają na kwotę blisko 57 mln zł. 

(...) W listopadzie ubiegłego roku rolnicy złożyli ponad 18 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw, występując w sumie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł). Oznaczało to, że wielu wnioskodawców odejdzie „z kwitkiem”, bo w ubiegłym roku na wypłaty przewidziano kwotę tylko 360,2 mln euro (1,36 mld zł). Nowy Minister Rolnictwa Marek Sawicki, aby nie zwiększać niezadowolenia rolników, którzy złożyli wnioski i musieli tak długo czekać na ich rozpatrzenie, zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór. Dzięki temu wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili - czytamy na stronie intwernetowej agencji.

Obecnie wszystkie złożone wnioski są już po przeprowadzonej preselekcji, a prawie połowa z nich przeszła pełną kontrolę ich kompletności i zgodności z zasadami przyznawania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej, należnych rolnikowi pieniędzy. Niestety kontrole wykazały, że większość wniosków z powodu pośpiechu przy ich składaniu zawierała liczne braki i błędy, które trzeba poprawić. By nie wydłużało się to zbytnio, Agencja zaapelowała do tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie.