Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. Środki na to działanie wraz z podziałem na województwa zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2007 roku „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 201 z 30 października 2007 roku poz. 1460). Do przeliczenia środków z euro na złotówki należy przyjąć kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 zł. ARiMR szacuje, że w ramach tego naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. Wszyscy zainteresowani działaniem – Modernizacja gospodarstw rolnych, którzy chcą złożyć wnioski będą mieli taką możliwość.

Koperty finansowe na poszczególne województwa 

Lp. Województwo Kwota w euro Kwota w złotych 1 Dolnośląski OR 15 671 233 EUR 59 213 753,89 zł 2 Kujawsko-Pomorski OR 27 775 910 EUR 104 951 275,94 zł 3 Lubelski OR 40 637 129 EUR 153 547 391,93 zł 4 Lubuski OR 6 880 932 EUR 25 999 601,56 zł 5 Łódzki OR 32 423 241 EUR 122 511 216,12 zł 6 Małopolski OR 13 293 529 EUR 50 229 599,33 zł 7 Mazowiecki OR 60 271 203 EUR 227 734 740,54 zł 8 Opolski OR 9 799 024 EUR 37 025 612,18 zł 9 Podkarpacki OR 11 168 005 EUR 42 198 306,89 zł 10 Podlaski OR 28 424 375 EUR 107 401 500,94 zł 11 Pomorski OR 14 914 691 EUR 56 355 159,94 zł 12 Śląski OR 8 970 430 EUR 33 894 769,76 zł 13 Świętokrzyski OR 15 599 182 EUR 58 941 509,19 zł 14 Warmińsko-Mazurski OR 17 184 318 EUR 64 930 945,56 zł 15 Wielkopolski OR 45 932 925 EUR 173 557 557,11 zł 16 Zachodniopomorski OR 11 312 109 EUR 42 742 803,86 zł   Razem 360 258 236 EUR 1 361 235 744,73 zł