Minister Stanisław Kalemba, gościł w Warszawie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii.

- Mogliśmy poznać nasze stanowiska odnośnie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i dać silny głos w Unii Europejskiej - powiedział Czervan.

Czervan uważa, że zmniejszenie budżetu na WPR zamrozi cele, jakie Europa ma realizować. Jego zdaniem zagrożone będą: wzrost produkcji żywności, podniesienie konkurencyjności i rozwój wsi i rolnictwa.

Wiceminister Węgier po raz kolejny podkreślił, że dopłaty do gruntów rolnych powinny być równe w UE. Zwrócił uwagę, że zazielenienie polityki rolnej bardzo komplikuje system zarządzania rolnictwem.

Rozmawiano na temat ogólnych ram budżetowych, płatności bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiejskich oraz na temat zazielenienia. Głównym celem dzisiejszego spotkania było wypracowanie oświadczenia w kwestii przyszłości unijnej polityki rolnej.

Wspólne stanowisko ma być wypracowane do połowy obecnego tygodnia. Wspólnej deklaracji nie przyjmą jedynie Czesi. Minister Czech, Petr Bendl nie wziął udziału we wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu.

Ministrowie uzgodnili wspólne podejście do ważnych kwestii finansowania, a mianowicie wyrównywania dopłat bezpośrednich tak, by były one sprawiedliwe i nie zakłócały warunków działania sektora rolnego na jednolitym rynku unijnym oraz odpowiedniego budżetu WPR.

Zarówno minister Stanisław Kalemba jak i szefowie zagranicznych delegacji podkreślali, że mówienie jednym głosem daje szansę na to, aby stanowisko i potrzeby regionu były dostrzegane i słyszalne w całej Europie.

Delegacje ministerstw rolnictwa Czech, Słowacji, Rumunii, Słowenii, Węgier i Bułgarii przybyły do Warszawy na zaproszenie polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ministrowie o WPR na lata 2014-2020

Podobał się artykuł? Podziel się!