O przyznanie rent strukturalnych w tym naborze starali się na Dolnym Śląsku rolnicy z ponad 500 gospodarstw. 157 gospodarstw spełniających warunki nie otrzymało rent strukturalnych - informuje TVP.
Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął 60 lat, jeżeli
jest kobietą, albo ma ukończone 60 lat, lecz nie osiągnął 65 lat, jeżeli jest mężczyzną, 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, 3) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność
ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania, 4) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej oraz  przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 ha.


Podobał się artykuł? Podziel się!