W końcu kwietnia minister Marek Sawicki podał, że jest 200 mln euro na realizację wniosków już złożonych na „Modernizację”, co pozwoliłoby sfinansować około 8 tys. złożonych wcześniej wniosków – czyli połowę z oczekujących.

Jak wynika jednak z informacji Krajowej Rady Izb Rolniczych, sprawa jest wątpliwa.

„16 kwietnia 2014 r. Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej (KE) z wnioskiem o zmianę PROW 2007-2013 polegającą przede wszystkim na przesunięciu środków w wysokości 200 mln euro na działanie <Modernizacja gospodarstw rolnych>. Ze względu nieprzychylne stanowisko Komisji Europejskiej prowadzone są obecnie intensywne działania w celu przedstawienia słuszności polskiej propozycji”- podano w biuletynie KRIR.

Wynika z tego, że minister 23 kwietnia przesądził o powodzeniu wniosku dopiero co sporządzonego i przesłanego do KE.

Teraz okazuje się, że KE nie okazała przychylności...

Czas nagli - zrealizowanie operacji i złożenie wniosku o płatność w ramach „Modernizacji” według starego PROW musi nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2015 roku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!