Jak informuje KRIR, przekazała Ministerstwu Rolnictwa swoje uwagi dotyczące projektu PROW. „Samorząd rolniczy wniósł o odejście od wykazywania wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) dla poddziałań: Pomoc na inwestycje w  gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych), Pomoc na rozpoczęcie  działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) oraz poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W opinii samorządu rolniczego zamiast wpisania określonego proc. konieczności osiągnięcia wzrostu wartości dodanej GVA powinien zostać umieszczony zapis: „W wyniku realizacji zadania powinna nastąpić poprawa ogólnych standardów gospodarstwa, np. środowiskowych, klimatycznych i innych lub zwiększony wolumen produkcji”.

Dodatkowo samorząd rolniczy jest przeciwny wymogowi prowadzenia rachunkowości w związku z realizacją projektów w ramach działań i poddziałań PROW 2014-2020 zarówno przed złożeniem wniosku jak i po złożeniu - stwierdzono.

KRIR domaga się też zwiększenia środków na PROW 2014-2020 „do pierwotnej wersji na działania skierowane do rolników i zrezygnowanie z działania <Mała infrastruktura na obszarach wiejskich (drogi gminne)>”.

Ma też propozycję podziału środków na województwa: jako kryterium podziału środków  zaproponowano algorytm powierzchni działek rolnych w danym województwie, do których wypłacane były JPO, i ilości gospodarstw.

Samorząd rolniczy zawnioskował o dokonanie analizy podziału finansowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na poszczególne województwa. Należy również określić wdrożenia danych działań PROW na poziomie województw - stwierdzono.

Ponadto, samorząd rolniczy wniósł ponownie, aby w projekcie III PROW 2014-2 020 zostało ujęte zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. Należy skorzystać z możliwości wsparcia z budżetu UE ubezpieczeń upraw i zwierząt, traktując ten system jako dodatkowy system wspomagający system krajowy dotyczący ubezpieczeń upraw i zwierząt – dodano, rozszerzając poprzednie stanowisko. 

Kolejny pomysł KRIR też wynika z zamiaru uniknięcia wprowadzenia rachunkowości: „Dodatkowo. w projekcie PROW 2014-2020 należy wykreślić zapisy dotyczące tzw. efektu deadweight. Udowodnienie, że efekt ten występuje w gospodarstwie rolnym jest trudne do wykazania, bowiem rolnik np. może wziąć kredyt lub mieć środki z dopłat bezpośrednich, ponadto obecnie nie istnieje obowiązek w gospodarstwach rolnych prowadzenia rachunkowości rolnej. Dlatego przedmiotowy zapis z uwagi na brak precyzyjnych zapisów należy wykreślić, gdyż może powodować dowolność interpretacji.”

Samorząd rolniczy proponuje również nie regionalizować płatności klimatycznych i ekologicznych.

Zarząd KRIR wniósł ponadto, aby o od 2015 r. umożliwić stosowanie krajowych płatności uzupełniających, „które państwo członkowskie może stosować”.

Podobał się artykuł? Podziel się!