Skorzystanie z działania dofinansowującego inwestycje w środki trwałe, jakim jest modernizacja gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020, jest szansą zarówno na rozwój dotychczasowej działalności w gospodarstwie, jak i zmianę kierunku produkcji. Wiadomo, że dofinansowanie ma być kierowane głównie na inwestycje związane z modernizacją lub budową nowych obiektów inwentarskich.

Jest to bardzo dobry kierunek zagospodarowania "rzeki pieniędzy" płynącej z funduszy UE, gdyż dotychczasowe kierunki inwestycji prowadziły niemal jedynie do zakupu nowych maszyn rolniczych - zbyt często kupowane na wyrost (zbyt duże w odniesieniu do posiadanego areału). Takie kierunki zagospodarowania środków własnych i dotacji unijnych nie ukierunkowały większości gospodarstw, a jedynie pozwoliły na modernizację parku maszynowego.

INWESTYCJA NA MIARĘ

Budowa nowego obiektu inwentarskiego z dofinansowaniem w ramach PROW była możliwa również do tej pory. Jednak niewielu rolników się na nią decydowało, a na pewno zdecydowana większość korzystała z funduszy na zakup maszyn rolniczych - w myśl zasady i krążącej wśród rolników pogłoski "nie rozliczaj z PROW niczego co nie ma tabliczki znamionowej". Czy była to prawdziwa teoria? Myślę, że zdecydowanie trafniejszym pytaniem jest to, czy cokolwiek zmieni się w obecnej perspektywie.

Jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji należy ustalić skalę rozwoju gospodarstwa. Przede wszystkim chodzi o skrupulatne przeliczenie "sił na zamiary", by uchronić się przed przeinwestowaniem.

Nie wolno pozwolić sobie na inwestycje ponad możliwości. Fakt dofinansowania może kusić do inwestycji nieco "wyśrubowanych", lecz jest to bardzo poważny błąd, o czym nieraz mogli się przekonać rolnicy inwestujący w maszyny rolnicze ponad potrzeby ich gospodarstw.

O dofinansowanie mogą się starać hodowcy utrzymujący przynajmniej 15 krów (jedyny wyjątek stanowią młodzi rolnicy - w tym przypadku liczba krów utrzymywanych w momencie składania wniosku może być mniejsza), a inwestycja przyczyni się do zwiększenia skali produkcji, tj. osiągnięcia stada liczącego minimum 25 krów mlecznych.