Dopłaty te mają charakter pomocy de minimis i dotyczą ziarna siewnego lub ziemniaków - sadzeniaków zakupionych i zużytych do wysadzenia i siewu okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Pomoc de minimis to wsparcie, jakiego może udzielić rolnikowi państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Pomoc taka może wynieść maksymalnie 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo. Polega ona m.in. na dopłatach do kwalifikowanych nasion, roślin energetycznych czy w ulgach w podatkach.

W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Dopłaty przysługują, gdy rolnik użyje do wysiewu wysokiej jakości ziarno w minimalnej ilości, którą określa w rozporządzeniu minister rolnictwa. Na 1 hektar gruntów ornych w przypadku pszenicy zwyczajnej jest to - 150 kg, pszenicy mieszańcowej - 80 kg, żyta populacyjnego - 130 kg, żyta syntetycznego - 80 kg, żyta mieszańcowego - 60 kg, jęczmienia - 130 kg, pszenżyta - 150 kg, owsa - 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg, grochu siewnego - 200 kg, wyki siewnej - 80 kg, bobiku - 270 kg, ziemniaka - 2 000 kg, oraz 140 kg - w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych wynoszą odpowiednio: 100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł - w przypadku ziemniaków.

Wnioski w sprawie dopłat rolnik może złożyć we właściwym oddziale terenowym ARR. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury zakupu materiału siewnego, jak również informację o korzystaniu z pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego oraz formularz wniosku wraz z załącznikami można uzyskać w oddziałach terenowych i centrali ARR oraz na stronie internetowej Agencji.

Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać do 25 czerwca 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!