Budżet RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 2 mld euro. Wstępny projekt budżetu, opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, był już poddawany konsultacjom społecznym. Kolejny etap prac nad RPO dotyczy wskazania projektów kluczowych, czyli takich inwestycji i przedsięwzięć, które mają charakter strategiczny, są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju województwa.

- 15 września ogłosimy formalnie nabór projektów kluczowych, który potrwa prawdopodobnie do połowy października. Wszystkich możliwych beneficjentów prosimy, aby już teraz "przysiedli" nad tymi projektami - powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Szczegółowe kryteria i zasady naboru mają być niebawem ogłoszone, ale jak podkreślił Hetman, już teraz można powiedzieć, że w nowej perspektywie finansowej RPO preferowane będą nie pojedyncze inwestycje pojedynczych instytucji, ale projekty, które będą rozwiązywać jakieś problemy w sposób systemowy, wieloaspektowo lub będą przyczyniały się do powstawania nowych miejsc pracy.

Hetman podkreślił, że chodzi o projekty opracowane i przygotowane wspólnie, w partnerstwie, przez kilka instytucji czy samorządów. Może to być np. - według marszałka - projekt samorządów dotyczący szpitali powiatowych czy wojewódzkich w Lubelskiem i systemu opieki w nich.

- Szpitale powiatowe potrzebują doposażenia w sprzęt i podniesienia jakości usług. Nie ma potrzeby, żeby poszczególne szpitale konkurowały ze sobą w pozyskiwaniu dofinansowania. Dzisiaj trzeba usiąść i umówić się np., gdzie będzie świetna ortopedia, gdzie świetna urologia, a gdzie świetna chirurgia i pod tym kątem przewidzieć przepływ pacjentów. Wtedy wysokospecjalistyczny sprzęt można kierować do odpowiednich jednostek i podnieść jakość tej opieki - powiedział Hetman.

Jak dodał, podobne wspólne projekty samorządów mogą dotyczyć różnych spraw - np. rewitalizacji miast pod kątem działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Na liście projektów kluczowych mogą się znaleźć - według marszałka - również programy dotyczące np. systemu dróg wojewódzkich i powiatowych, rozwoju infrastruktury kolejowej, tras rowerowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego, współpracy uczelni wyższych z biznesem, czy wspólny projekt instytucji otoczenia biznesu służący rozwojowi przedsiębiorczości.