Jak wyjaśnił Paweł Wojcieszak z biura prasowego ARiMR, nabór wniosków zakończy się z chwilą wyczerpania limitu, tj. w momencie, gdy do Agencji wpłynie 7 560 wniosków o przyznanie renty strukturalnej. W 2007 r. rolnicy złożyli 8 880 takich wniosków.

Dotychczas kierownicy biur powiatowych Agencji wydali 4 256 decyzji przyznających renty strukturalne.

Do 28 marca 2008 r. ARiMR przekazała na konta rolników z tytułu rent strukturalnych przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004-2006 kwotę ponad 385 mln zł oraz ok. 13,5 mln zł z programu na lata 2007-2013.

Renty strukturalne otrzymuje już ponad 50 tys. polskich rolników, którzy uzyskali je w ramach PROW na lata 2004-2006.

Renty strukturalne przysługują rolnikom w wieku przedemerytalnym, którzy przekażą swoje gospodarstwo następcy bądź innemu rolnikowi. Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 proc. najniższej emerytury. Obecnie najniższa emerytura w KRUS wynosi 600 zł.

O renty mogą ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz prowadzili nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat. Do renty strukturalnej uprawnieni są rolnicy, którzy podlegali ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przez co najmniej 5 lat.

Warunkiem uzyskania renty jest ponadto przekazanie gospodarstwa następcy lub innemu rolnikowi. Osoba przejmująca gospodarstwo musi mieć mniej niż 40 lat - w przypadku następcy, albo mniej niż 50 lat - w przypadku innego rolnika. Osoba ta musi także posiadać kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności rolniczej.

Limit środków na to działanie w ramach PROW 2007-2013 wynosi 7 mld 878 mln zł.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!