„Rolniku, złóż wniosek, nie czekaj” – przeczytają osoby odwiedzające dziś portal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja rozpoczyna dziś zbieranie wniosków o płatności bezpośrednie. Agencja czeka na wnioski od 15 marca do 15 maja.

W tym roku łatwiejszy ma być złożenie wniosku o płatności przez internet, bez wychodzenia z domu, dzięki aplikacji e-wniosek. Zamiast dostarczanie papierowego wniosku o nadanie loginu do biura ARiMR, wystarczy wpisać numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w 2016 . 

Aplikacja e-wniosek ma też, wedle zapowiedzi, sprawdzić poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. Aplikacja sprawdzi automatycznie, czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej. ARiMR przeniosła do e-wniosku geometrię działek rolnych obejmujących 75 proc. powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku. 

W tym roku o wiele płatności można się ubiegać na jednym formularzu wniosku: o płatności bezpośrednie, w tym obszarowe, za zazielenienie, płatność dodatkową, dla młodych rolników. Do tego także płatności do wielu powierzchni wielu upraw, w tym buraków cukrowych, konopi włóknistych, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, pomidorów, lnu, chmielu, krów, bydła, owiec, kóz oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Za pomocą tego samego formularza można jeszcze złożyć wniosek o płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne z PROW 2014-2020, płatności rolnośrodowiskowe i pomoc na zalesianie z PROW 2007-2013. Dodatkowo można wnioskować o premię pielęgnacyjną i zalesieniową oraz pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną.

Obowiązkowa dywersyfikacja

Co istotne, rolnicy posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a właściciele powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo muszą utrzymywać obszary proekologiczne.  

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych -  musi obsiać je co najmniej dwoma różnymi uprawami, główna uprawa nie może przekraczać 75 proc. powierzchni. Jeżeli rolnik ma więcej ziemi, musi posiać na nich co najmniej trzy różne uprawy, główna uprawa nie może przekraczać 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. powierzchni.