W przypadku prywatnych właścicieli, których lasy zostały uszkodzone i chcieliby je odnowić w ramach tego działania, muszą niezwłocznie zgłosić się do "swojego" Starostwa oraz Nadleśnictwa. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Nadleśnictwo może dołączyć zgłaszaną przez prywatnego właściciela szkodę do kompleksowego projektu odbudowy.  Wnioski mogą składać Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Pomoc w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów przyznanej przez ARiMR złożonym wnioskom o wsparcie. Zależy ona od procentowej wartości określającej kwotę inwestycji kwalifikujących się do przyznania pomocy, realizowanych w lasach, które nie należą do Nadleśnictwa, w stosunku do wnioskowanej kwoty pomocy. Im ten poziom jest wyższy tym większa jest liczba przyznawanych punktów, a więc wyższe miejsce na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia takiej kolejności, punkty nie będą przyznawane.

Szczegółowe warunki przyznawania  pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" znajdują się w Rozporządzeniu MRiRW z 20 maja 2008 r.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!