15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok.

Wnioski należy złożyć do 15 maja 2013 r. , po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku będą też przyjmowane, ale na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Do 31 maja można dokonywać zmian w już złożonych w Agencji wnioskach. Po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., zmiana taka spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności.

ARiMR przypomina o możliwości składania wniosku przez Internet. Wcześniej trzeba z oddziału pobrać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu:

   - jednolitej płatności obszarowej (JPO);

   - uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):

        do grupy upraw podstawowych,

        do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006,

        do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

   - płatności uzupełniającej:

        dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,

        w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;

   - wsparcia specjalnego:

        specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;

        płatności do krów i owiec;

        płatności do tytoniu;

    - płatności cukrowej;

    - oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

    - oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także  płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych,  przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Podobał się artykuł? Podziel się!