Pomoc dla grup producentów rolnych będzie przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W budżecie PROW na lata 2007-2013 na pomoc finansową dla producentów rolnych przewidziano łącznie 140 mln euro (z czego 105 mln euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a 35 mln euro z budżetu krajowego).

- O pomoc finansową będą mogły się ubiegać grupy producentów, które po 1 stycznia br. zostały zarejestrowane przez marszałka województwa. Wnioski należy składać we właściwych oddziałach regionalnych ARiMR, ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych - wyjaśnił rzecznik ARiMR.

Pomoc będzie realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat od daty wpisania danej grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka. Kwota wsparcia jest naliczana na podstawie rocznej wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy. Płatności dla grup producentów rolnych są realizowane po zakończeniu pełnego roku działalności grupy.

Wysokość tej pomocy w kolejnych pięciu latach wyniesie odpowiednio: - dla grup, które rocznie sprzedają produkty o wartości nieprzekraczającej milion euro - w dwóch pierwszych latach po 5 proc. wartości produkcji sprzedanej, 4 proc. wartości w trzecim roku, 3 proc. w czwartym i 2 proc. w piątym roku; - dla grup producentów rolnych, których roczna sprzedaż produktów przekracza milion euro - w dwóch pierwszych latach po 2,5 proc. wartości produkcji sprzedanej, 2 proc. wartości w trzecim roku i po 1,5 proc. w czwartym i piątym roku.

Jak poinformowała ARiMR, dofinansowanie działalności grupy producentów rolnych nie może przekroczyć: w pierwszym i drugim roku - 100 tys. euro; w trzecim roku - 80átys. euro; w czwartym roku - 60átys. euro; w piątym roku - 50átys. euro.

"Wsparcie grupie producentów rolnych może być przyznane tylko raz w okresie jej działalności, niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy budżet unijny" - dodał Iwański.

Grupę producencką może utworzyć co najmniej 5 rolników - producentów jednego produktu, których produkcja towarowa wynosi minimum 50 tys. euro.

Z danych ARiMR wynika, że od 1 maja 2004 r. do 30 grudnia 2006 r. do rejestrów wpisano 104 grupy producentów rolnych. Łącznie grupy te skupiają ponad 4 tys. producentów rolnych (dla porównania płatności do gruntów rolnych otrzymuje blisko 1,5 mln rolników).

Najwięcej grup producentów rolnych zarejestrowano w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, natomiast w województwach podlaskim i łódzkim w latach 2004-2006 nie powstała żadna grupa, informuje ARiMR.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!