9 czerwca 2014 roku rozpoczynają pracę Zespoły Eksperckie przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów korzystających ze środków WPR – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa w informacji zatytułowanej pięknie: „Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów”.

Poinformowano, że wsparcie zespołów obejmować będzie pomoc wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście rolnik uzyska potrzebną mu pomoc.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach rozkłada ręce: - Nie ma u nas takiego zespołu – słyszymy. Prosimy więc o kontakt do województwa – i dostajemy numer telefonu. Ale w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie też słyszymy, że zespołu nie ma. Jest Dział ekonomiki. I są nominacje. - Zespół jest powołany zarządzeniem dyrektora, jest bardzo wielu pracowników, praktycznie można wybierać – mówi pani, która się nie przedstawia, ale jest skłonna odpowiedzieć na pytania dotyczące dotacji z „Młodego rolnika” (o zasadach programu informuje rzeczywiście wyczerpująco).