Pula środków do wykorzystania na „Modernizację gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” wynosi łącznie około 5 mld zł.

ARiMR prosi zainteresowanych otrzymaniem wsparcia o: składanie wniosków we właściwych terminach, staranne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzach, złożenie wszystkich niezbędnych podpisów, dołączenie wszystkich potrzebnych załączników, nie popełnianie błędów rachunkowych, a także o poproszenie kogoś, kto ma doświadczenie, by przejrzał wniosek przed jego złożeniem w Agencji.

W tym roku poprawne przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej ma szczególne znaczenie w przypadku dwóch działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wynika to stąd, że kolejność rozpatrywania wniosków o pomoc na te działania zostanie ustalona w drodze losowania, z czym jednak wiąże się to, że po losowaniu w tzw. preselekcji wnioski źle przygotowane będą odrzucane i nie znajda się w następnym etapie weryfikacji.

A oto terminy:

„Zwiększanie wartości dodanej...” od 15 kwietnia
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” od 15 kwietnia
„Korzystanie z usług doradczych...” od 15 kwietnia
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości...” od 15 kwietnia
„Modernizacja gospodarstw...” od 21 kwietnia
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” od 5 maja

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR w rozmowie z farmer.pl zaznaczyła, że w działaniach "modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" wnioski będą przyjmowane odpowiednio od 21 do 28 kwietnia oraz od 5 do 18 maja, w pozostałych działaniach - do wyczerpania się środków finansowych przypisanych dla danego województwa.

- Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych, natomiast rolników, którzy będą ubiegali się o pieniądze w ramach "korzystania z usług doradczych..." zapraszamy do składania wniosków w biurach powiatowych – powiedziała wiceprezes Szalczyk.

- Otwarcie tylu naborów wniosków, jest próbą starannej realizacji wydatków z PROW 2007-2013. W 2008 r. było kilka przeszkód formalnych, żeby wnioski mogły być przyjmowane, natomiast w 2009 r. nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby uruchamiać kolejne działania - dodała. 

Źródło: ARiMR/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!