W niedzielę w Koszęcinie na ziemi częstochowskiej odbyły się 8. Dożynki Woj. Śląskiego. Rozpoczęła je msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; potem barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta do zespołu pałacowo-parkowego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Przesłanie do śląskich rolników skierował prezydent Lech Kaczyński. Odczytał je minister w jego kancelarii, Michał Kamiński. Zdaniem Kamińskiego, polskie rolnictwo zmieniło się po wejściu do Unii Europejskiej, jednak rolnicy nie zagubili swoich korzeni i udowodnili, że w zjednoczonej Europie można sobie poradzić.

Członek zarządu woj. śląskiego, Marian Ormaniec, przytaczał dane, obrazujące skalę unijnej pomocy dla śląskiego rolnictwa w ostatnich kilku latach.

Od 2004 r. gminy i podmioty gospodarcze złożyły do programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" 1.720 wniosków na kwotę 273 mln zł, z czego ok. 54 mln zł przeznaczono na scalanie gruntów, odnowę wsi oraz zachowanie i ochronę jej dziedzictwa kulturowego, a także gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

95 projektów z 56 gmin miejsko-wiejskich otrzymało niespełna 19 mln zł wsparcia w ramach programu "Odnowa wsi". W sumie złożono 130 wniosków dotyczących m.in. modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz odnowy zabytków.

Nowe możliwości społecznościom wiejskim stworzył pilotażowy program "Leader +", którego celem było zachęcenie mieszkańców wsi do integrowania się wokół wspólnych przedsięwzięć w lokalne grupy działania (LGD). Mają one tworzyć i wdrażać lokalne strategie rozwoju, nastawione na promocję swoich regionów. Wsparcie otrzymały projekty związane z organizacją imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę i sztukę.

W nowym okresie unijnego programowania, do 2013 roku, na tereny wiejskie w woj. śląskim przypadnie 350 mln euro z europejskich funduszy. Gminy będą mogły korzystać m.in. z nowego programu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w ramach którego realizowane będą inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, tworzenia systemu zbierania, segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz metod wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Niedzielne obchody dożynek uświetnił występ orkiestry dętej oraz zespołu pieśni i tańca "Śląsk". Starostami dożynek byli Stanisław Lerche i Brygida Pawełczyk.

Organizatorami 8. Dożynek Województwa Śląskiego byli marszałek woj. śląskiego, starosta lubliniecki, wójt gminy Koszęcin, prezes Śląskiej Izby Rolniczej oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Honorowy Patronat objął minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!