Przegłosowana wczoraj w Parlamencie Europejskim WPR na lata 2013-2020 stała się faktem. Co oznacza dla polskich rolników? Czy rzeczywiście jest dla polskiego rolnika "bardziej sprawiedliwa", jak określał ją Paolo De Castro?

- Kształt Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 oceniam pozytywnie – mówi Wojciech Olejniczak. - Rolnicy będą mogli m.in. korzystać z wniosków o dotacje ważnych przez szereg lat, a najdrobniejsi rolnicy trafią do uproszczonego systemu rozdziału płatności. Zmniejszenie poziomu kontroli będzie skutkowało ograniczeniem obciążeń administracyjnych. Rolnicy uzyskają możliwość dodatkowego wsparcia w postaci wzmocnionego Systemu Doradztwa Rolniczego, jasne zobowiązania środowiskowe oraz obowiązkowe premie dla młodych rolników. Pozytywnie oceniam także wynegocjowane środki rozwoju obszarów wiejskich. W osiągniętym przez nas kształcie WPR będzie stanowić swego rodzaju skrzynkę z narzędziami, z której państwa będą mogły wybrać dokładnie to, co jest im potrzebne.

Zdaniem europosła, teraz wiele zależy już od państw członkowskich:

- Nie mamy jednak do czynienia z jakimiś specjalnymi nowościami – w ogólnym rozrachunku „nowa” WPR nie będzie znacząco odbiegać od tej „starej”. Teraz zaś nastąpi etap wdrażania przyjętych rozwiązań. Na wszystkich podmiotach za to odpowiedzialnych spoczywa obowiązek sprawnej implementacji przepisów i wyboru właściwych rozwiązań, tak aby nie zniweczyć szans, jakie stanęły przed naszymi obszarami wiejskimi.

Były minister rolnictwa przyznaje jednak, że wciąż w Europie nie ma równych warunków dla rolników.

- Przyjęte rozwiązania trudno jednak określić jako w pełni "sprawiedliwe", czy "równe" - ocenia. - Producenci rolni potrzebują ochrony dla swych dochodów i cieszy mnie, że otrzymają oni kontynuację wsparcia w postaci dopłat bezpośrednich i środków interwencyjnych. Ale patrząc z  polskiej perspektywy, wciąż nie udało się osiągnąć pełnego wyrównania poziomu płatności w skali UE, o co zabiegała szczególnie Grupa Socjalistów i Demokratów. Należy spodziewać się, że poziom dopłat otrzymywanych przez rolników będzie różnił się nawet pomiędzy gospodarstwami w danym regionie, na skutek różnej delimitacji obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zastosowania środków prośrodowiskowych itd. Równa i sprawiedliwa Wspólna Polityka Rolna wciąż jest bardziej celem niż rezultatem.