Rolnicy narzekają na opóźnienia w otrzymywaniu dopłat ONW. W jakiej kolejności są one wypłacane? - dopytywaliśmy w ARiMR. Niestety odpowiedzi klarownej i jednoznacznej nie doczekaliśmy. Dowiadujemy się tylko, ze ARiMR przeprowadza kontrole (administracyjne i na miejscu). Po zatwierdzeniu wyników kontroli administracyjnej wniosków, następuje naliczanie płatności. W pierwszej kolejności naliczane są sprawy, w których podczas kontroli administracyjnej nie stwierdzono błędów. W następnej kolejności naliczane są sprawy, w których stwierdzono błędy kontroli administracyjnej, w odniesieniu do których rolnicy złożyli wyjaśnienia. Należy przy tym pamiętać, że kontrola administracyjna może zostać uzupełniona o kontrolę na miejscu. W związku z powyższym w przypadku wytypowania gospodarstwa do kontroli na miejscu, obsługa takiego wniosku jest znacznie bardziej złożona i czasochłonna, naliczanie płatności dla ww. spraw odbywa się po zakończeniu kontroli administracyjnej, uwzględniającej wyniki z kontroli na miejscu.

Wg stanu na dzień 29 listopada 2012 r. ARiMR przekazała płatności ONW na rachunki bankowe 515 908 rolników, na kwotę 860 677 071,27 zł, co stanowi 63,5 proc. koperty finansowej za rok 2012, płatności otrzymało 70,65 proc. rolników ubiegających się o te płatności w roku 2012.

ARiMR zakłada, że do końca 2012 r. decyzje w sprawie przyznania płatności ONW zostaną wydane dla ponad 564 tys. rolników, a zrealizowana kwota płatności wyniesie 1,084 mln zł, co stanowić będzie 80 proc. koperty finansowej.

O płatność ONW wystąpiło 730 tys. rolników, na udzielenie im wsparcia ARiMR ma 1,355 mld zł.

Jak można wyliczyć, na należność w grudniu czeka jeszcze 214 tys. rolników, do wypłaty pozostało 495 mln zł. Procent rolników, którzy otrzymali płatność, jest większy, niż procent kwoty, która ma byż wypłacona - co potwierdza wnioski rolników sugerujących, że szybciej otrzymują należność ci rolnicy, których wypłaty są mniejsze.

Podobał się artykuł? Podziel się!