Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1444), informuję, że do dnia 8 maja 2008 r. złożono 683 wnioski na łączną kwotę 1,398 mld zł. Złożone wnioski wyczerpują w ponad 122 procentach limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 r. 

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!