Stawka pomocy została określona na poziomie 35,7 euro na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty.

Polska jest uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie powyżej 50 kg oraz macior powyżej 160 kg. Wsparcie dotyczy zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. Kwota pomocy zostanie przeliczona z euro na zł według kursu ustalonego przez EBC z ostatniego dnia kwietnia. Wnioski należy przesłać po dostawie świń do rzeźni, w terminie do 30 maja 2014 r.

Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we wniosku.

W strefie z ograniczeniami dopłaty do skupu potrzebne są do końca roku – o to zabiega Ministerstwo Rolnictwa. Nie udało się uzyskać dopłat do prywatnego przechowywania.

Podobał się artykuł? Podziel się!