Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc jest przyznawana w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności,  lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, lub

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, lub

d) integrowanej produkcji roślin lub

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Podobał się artykuł? Podziel się!