* Minister rolnictwa w rozporządzeniu z 18 stycznia zwiększył środki dostępne w ramach PROW. Pozwoli to na sfinansowanie wniosków czekających na realizację po poprzednich naborach i na ogłoszenie nowych naborów. Jak można ocenić dostępność środków z PROW?

- W związku z wejściem w życie w dniu 9 lutego br. rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów na lata 2007 – 2013 tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 119), nastąpiło zwiększenie o prawie 81 mln euro limitu dostępnych środków w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych. Zwiększenie to nie jest jednak jedynym, jakie miało miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.  Zainteresowanie rolników pomocą w ramach tego działania jest tak duże, iż pierwotnie wyznaczony budżet wynoszący 1,779 mld euro został zwiększony ogółem o 367 mln euro do poziomu 2,147 mld euro.

Ostatnie zwiększenie budżetu działania Modernizacja gospodarstw rolnych w części województw, w których występuje niedobór środków i złożone wnioski o przyznanie pomocy znajdują się na tzw. białych polach list przysługiwania pomocy, pozwoliło na objęcie wsparciem dodatkowej grupy pozytywnie ocenionych wniosków.

W przypadku natomiast 8 województw zwiększone zostały dostępne środki w ramach limitów wojewódzkich tj. lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, co pozwoliło na ogłoszenie przez Prezesa ARiMR kolejnego naboru wniosków (27 marca-23 kwietnia br.), w ramach którego do wykorzystania będzie ok. 537 mln zł. 

* Czy potrzeby rolników mogą być zaspokojone w pełni?

- Zgłoszone w  dotychczasowych naborach w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych zapotrzebowanie na środki pomocowe jest zróżnicowane w układzie poszczególnych województw. Uwzględniając aktualną wysokość  limitów finansowych można stwierdzić, iż w przypadku województw, w których nie będzie naboru – pomimo znacznego zwiększenia budżetu działania - nie wystarczy środków na sfinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków.  Ostatnie zwiększenie limitów finansowych daje w tych województwach, możliwość sfinansowania  dodatkowo ok. 1400 wniosków, nadal jednakże pozostaje grupa wnioskodawców, na wsparcie których brakuje środków.