Do 31 października można jeszcze składać wnioski o wypłatę środków na promocję swojej działalności na rynku wewnętrznym. Dodatkową zachętą ma być możliwość refundacji nawet 70 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie będzie przyznawane z działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, z poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z kolei od listopada do końca grudnia Agencja zacznie zbierać wnioski o wsparcie na przystępowanie do systemów jakości (działanie 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”). Dzięki temu rolnicy mogą otrzymać środki na uzyskanie certyfikatu w ramach systemu jakości, w którym działa, a także składki na rzecz grupy producentów, zakupu branżowych publikacji, wreszcie – pułapek feromonowych

Na przyszły rok z kolei ARiMR planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej do projektów, których celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, sektorze spożywczym i leśnym. To działanie będzie promowało współpracę grup operacyjnych Europejskich partnerstw Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Takie grupy muszą być utworzone z co najmniej dwóch podmiotów, które łączą sektor nauki z branżą rolno-spożywczą.

Tu przez cały listopad agencja zaplanowała dodatkowo 16 szkoleń, spotkań informacyjnych, po całej Polsce, od Białegostoku przez Opole po Szczecin.

Podobał się artykuł? Podziel się!