Branżowe i międzybranżowe organizacje zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego.

Program promocyjny powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations i reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE to:
> świeże i przetworzone owoce i warzywa,
> włókno lniane,
> żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
> oleje z nasion,
> mleko i produkty mleczne,
> świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
> oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
> miód i produkty pszczelarskie,
> wina gatunkowe produkowane w określonym regionie psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
> znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
> chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 509/2006 lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 510/2006 oraz produkty zarejestrowane w ramach tych systemów,
> rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm. i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
> mięso drobiowe.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich to:
> świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;
> mięso drobiowe wysokiej jakości;
> przetwory mleczne;
> napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;
> świeże i przetworzone owoce i warzywa;
> przetwory ze zbóż i ryżu;
> włókno lniane;
> żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;
> produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;
> produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.

Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz wniosku dotyczącego programów współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adresem: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!