PRZEGLĄD PRASY: Dla Polski w latach 2004 - 2006 zarezerwowano z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ponad 12 mld euro. Inwestycje prowadzone z tych środków służą rozbudowie infrastruktury, ochronie środowiska, wsparciu przedsiębiorczości oraz wzmacnianiu kapitału ludzkiego - pisze Michał Kołtuniak.

(...) Fundusze strukturalne to nie jedyne środki, jakie trafiają do Polski z UE. Innym źródłem są dotacje ze Wspólnej Polityki Rolnej, które m.in. finansują dopłaty bezpośrednie dla rolników. Ta grupa beneficjentów w latach 2004 - 2006 mogła korzystać z różnych źródeł finansowych.

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nieprawidłowości występują głównie w dopłatach bezpośrednich do gruntów rolnych, we wspieraniu gospodarowania na obszarach górskich oraz w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W działaniach finansowanych z funduszy strukturalnych najwięcej nieprawidłowości występowało w ułatwianiu startu młodym rolnikom oraz finansowaniu inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Nieprawidłowości wykryte przez ARiMR polegały m.in. na podawaniu nieprawdziwych danych we wniosku (np. podawanie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa), niewykonywaniu postanowień umowy (np. nieuzupel-nieniu wykształcenia rolniczego lub niespełnieniu standardów ochrony środowiska)-

Zdarzały się fikcyjne umowy dzierżawy mające udokumentować posiadanie gospodarstwa. Wreszcie rozpoczynano inwestycje przed podpisaniem umowy o dofinansowanie albo zawyżano ceny kupowanych maszyn i urządzeń. Łącznie agencja musi odzyskać ponad 9 mln zl nieprawidłowo wypłaconych środków.

Większość nieprawidłowości ujawnia się w trakcie weryfikowania dokumentów oraz kontroli przeprowadzanych w miejscu inwestycji. 

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!