Chodzi o uchwaloną w lutym przez Sejm nowelizację ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Z nowelizacji wynika, że płatność cukrowa oraz dopłata do pomidorów przysługuje również w przypadku przekazania gospodarstwa w zamian za rentę strukturalną. Możliwe będzie także dofinansowanie do plantacji trwałych, gdy rolnik będzie ją utrzymywał przez kolejnych 5 lat, a nie 8 - jak obecnie.

Płatność cukrowa to dopłata, przysługująca plantatorowi buraków, który zawarł z cukrownią umowę kontraktacji. Została ona wprowadzona w celu rekompensowania plantatorom buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma unijnego rynku cukru, obowiązująca od 1 lipca 2006 roku; ma ona ograniczyć produkcję cukru w UE do 2010 r. o 6 mln ton.

Nowelizacja ustawy wynika głównie z konieczności adaptacji unijnych przepisów do polskiego prawa. KE wprowadziła od 1 stycznia 2008 r. dopłaty do owoców miękkich, pomidorów i roślin energetycznych. Wprowadzenie tych dopłat ma poprawić dochodowość gospodarstw rolnych, poza tym ma ograniczyć wahania cen wynikające z kryzysów na rynku oraz przyczynić się do zwiększenia spożycia owoców.

Maksymalna kwota pomocy przyznanej rolnikowi nie będzie mogła przekroczyć 400 euro na hektar. Warunkiem uzyskania płatności przez producenta będzie podpisanie umowy z przetwórnią. W przypadku, jeśli producent jest członkiem grup lub organizacji producentów owoców miękkich, wówczas umowę zastąpi zobowiązanie do dostawy.

W przypadku pomidorów w ustawie zaproponowano, aby otrzymanie płatności nie było uzależnione od prowadzenia produkcji. Ponadto ma być wprowadzona zasada, że dopłata do pomidorów będzie przyznawana do liczby tych owoców dostarczonych do przetwórstwa w roku gospodarczym 2006/2007. Podstawą przyznania tej płatności będzie masa netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia.

Płatności bezpośrednie dotyczące truskawek, malin oraz pomidorów będzie przyznawać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Nowela ustawy reguluje ponadto problem nadpłaty cukrowej za 2006 r. w wysokości 7,5 mln zł. Nadpłata jest powodem, dla której ARiMR wstrzymał wypłaty dopłat bezpośrednich dla ponad 60 tys. rolników, którzy uprawiali buraki w 2007 r.

Ustawa wejdzie w życie 15 marca br.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!