Parlament chce, aby przyszły budżet UE był odpowiedzią na nowe unijne wyzwania: migrację, obronność, bezpieczeństwo czy zmiany klimatu. Dlatego zdaniem europosłów obecny limit wydatków UE musi zostać zwiększony z 1 proc. do 1,3 proc. dochodu narodowego brutto UE, aby móc sfinansować te nowe obszary priorytetowe bez uszczuplania środków dla najbiedniejszych regionów europejskich lub na rolnictwo.

W przyjętym dokumencie zaznaczono, że w nowych wieloletnich ramach finansowych mają zostać zwiększone budżety dwóch unijnych programów: Horyzontu, który finansuje badania naukowe, i programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Ma to pomóc w walce z bezrobociem młodych oraz być wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Stanowisko PE zostało przyjęte przy 458 głosach za, 177 przeciw i 62 wstrzymujących się.

Komisja Europejska ma przedstawić stanowisko w sprawie przyszłego budżetu w maju 2018 r. Podjęcie decyzji w sprawie nowych ram finansowych UE będzie wymagało zgody Parlamentu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!