Mimo że osiągnięto wstępne trójstronne porozumienie między KE, Radą i PE w sprawie WPR w latach 2014-2020 pod koniec czerwca br., kilka kwestii pozostało nierozwiązanych. Po wielu godzinach politycznych przepychanek odnośnie propozycji stopniowego zmniejszania płatności (ang. degressivity), ministrowie rolnictwa zgodzili się, aby 5 proc. koperty na płatności bezpośrednie uzyskać poprzez zmniejszenie dopłat gospodarstw otrzymujących powyżej 150 tysięcy euro i przesunąć je do II filaru.

Kompromis w tej sprawie zależał od wprowadzenia możliwości zwiększenia stawki dopłat bezpośrednich na tzw. „pierwsze hektary", co miało być alternatywą dla tych państw, które sprzeciwiały się wprowadzeniu „degressivity", czyli stopniowego zmniejszania dopłat (przede wszystkim Niemcy).

Ponieważ nie było prawdziwej debaty odnoście tych kwestii, a także innych, takich jak zewnętrzna konwergencja, stopy współfinansowania rozwoju obszarów wiejskich oraz rezerwa kryzysowa, stanowisko Rady UE może być nadal negocjowane - twierdzą parlamentarzyści.

Przewiduje się, że sprawozdawca PE Luis Capoulas Santos oraz sprawozdawcy- cienie przedstawią propozycję kompromisową Komisji oraz litewskiej Prezydencji po wakacyjnej przerwie.

Nierozwiązane kwestie mają zostać poruszone też podczas poniedziałkowej Rady unijnych ministrów rolnictwa, podczas której litewski minister rolnictwa Vigilijus Jukna przedstawi priorytety Prezydencji na następne 6 miesięcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!