W ramach krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich Agencja Rynku Rolnego udziela producentom rolnym płatności niezwiązanych z produkcją w sektorze skrobi ziemniaczanej. Płatność ta przysługuje, za dany rok upraw, producentowi rolnemu w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który: jest wpisany do Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, oraz spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Liczba producentów rolnych korzystających z tej płatności utrzymuje się na podobnym poziomie: liczba złożonych wniosków za uprawy z 2008 r. wyniosła ok. 4,6 tys. szt., za uprawy z 2009 r. - 4,1 tys. szt., natomiast za uprawy z 2010 r. wnioski złożyło ponad 4,2 tys. producentów rolnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną, zatwierdzana corocznie przez Komisję Europejską i Radę Ministrów kształtuje się następująco: za uprawy z 2008 r. - 657 tys. euro (2 231 632 zł), za uprawy z 2009 r. - 1 750 tys. euro (7 401 625 zł), za uprawy z 2010 r. - 2 738 tys. euro (10 910 108 zł).,

Wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej w ramach sektora skrobi ziemniaczanej, dotyczące upraw z 2011 r. należy składać do 15 maja br. (data 15 maja br. jest datą ostateczną i nie podlega przywróceniu). Wnioski należy składać w odziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta rolnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!