Wczoraj zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 (Dz. U. z 2011 r. Nr 124, poz. 700). Jak informuje Agencja Rynku Rolnego wnioskodawcy (dostawcy, szkoły podstawowe, władze/organizacje działające w imieniu szkół) zainteresowani dostarczaniem mleka i jego przetworów dla uczniów szkół podstawowych, a następnie uzyskaniem dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 powinni złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych do 30 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego).

Mleko i przetwory mleczne w ramach programu spożywa ok. 2,4 mln dzieci z ok. 14,5 tys. placówek oświatowych. Każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać w każdy dzień nauki szkolnej objęty dopłatą - 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego (w ekwiwalencie mleka), tj.:
- mleko, mleko smakowe,
- jogurty naturalne i smakowe, jogurty z owocami,
- twarogi, twarożki, serki topione, sery - naturalne i smakowe.

To już siódmy rok, kiedy ten program działa w polskich szkołach. Program jest finansowany obecnie z trzech źródeł:
- ze środków unijnych, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec),
- ze środków krajowych (tzw. dopłata krajowa), które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych w okresie październik - maj roku szkolnego przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu,
- ze środków Funduszu Promocji Mleka, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec).

Podobał się artykuł? Podziel się!