Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września 2011 r. Priorytetem będą te kampanie, które nagłaśniają i promują rocznicę WPR.

Jak co roku, Komisja Europejska finansuje kampanie informacyjne dotyczące WPR. Działania te zagwarantowane są rozporządzeniem Rady n. 814/2000 z 17 kwietnia 2000 roku. Tym razem jest to 3 250 000 euro, które zostaną przeznaczone na oryginalne i innowacyjne działania.

Stopa dofinansowania projektów może wynieść do 50 proc., ale środki informacyjne o szczególnym znaczeniu mogą być współfinansowane nawet do 75 kosztów kwalifikowanych. Akcje, które kwalifikują się do współfinansowania to: produkcja i dystrybucja innowacyjnych i oryginalnych materiałów multimedialnych i / lub audiowizualnych, plakaty, wydarzenia medialne, konferencje, seminaria itp. Na poszczególne działania przewidziane są kwoty od 100 tys. do 500 tys. euro.

W związku z jubileuszem, Komisja w szczególności zachęca do działań, które mogą dotyczyć nie tylko mieszkańców wsi, ale całego społeczeństwa tak, aby podkreślić rolę WPR jako wspólnej polityki, która odpowiada na społeczne potrzeby i działa zgodnie z oczekiwaniami obywateli.
Kampanie informacyjne ubiegające się o dofinansowanie powinny przybliżać główne cele WPR, czyli:
- sprostanie wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym, zmianami klimatycznymi, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych i zrównoważonym rozwojem regionalnym,
- wspomaganie rolnictwa w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego, a także ciągłym wzrostem cen produktów rolnych,
- przyczynianie się do rozwoju wzrostu, zgodnie ze strategią Europa 2020.

Więcej informacji na temat składania wniosków w ramach Zaproszenia do składania wniosków 2011/C/212/11 i inne przydatne informacje można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_en.htm

Podobał się artykuł? Podziel się!