Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020, działająca przy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajęła się planami ministerstwa, dotyczącymi płatności bezpośrednich w nowej perspektywie budżetowej. Ich elementem są płatności dla małych gospodarstw. 

- Są trzy możliwości wyliczenia płatności dla małych gospodarstw: dwie pierwsze możliwości to jest tak zwana płatność ryczałtowa. I ta płatność ryczałtowa byłaby zastosowana do każdego gospodarstwa, które zdecydowałoby się wejść do tego systemu – informowała Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa. - Gdybyśmy zastosowali ryczałt, to wówczas w warunkach polskich, biorąc pod uwagę tę metodykę  wyliczania, wychodzimy na kwotę, która pozwoliłaby w warunkach standardowych do sfinansowania dopłat do gospodarstwa 3-hektarowego. I niezależnie od tego, czy byłoby to gospodarstwo większe czy mniejsze, jeśli chciałoby wejść do tego systemu, a ma takie prawo, ponieważ nie ma definicji z góry takiego małego rolnika w płatnościach bezpośrednich, to wówczas otrzymywałoby taką płatność ryczałtową. I wtedy obowiązuje nas limit 10 proc. koperty. Jeśli zgłosiłoby się więcej rolników, musielibyśmy ten ryczałt zmniejszać. Natomiast jest jeszcze możliwość zastosowania tak zwanej płatności rzeczywistej, czyli de facto tej płatności, która przysługiwałaby rolnikowi w systemie standardowym. Kwota ta może być naliczana albo co roku – i oczywiście  nie może przekraczać 1250 euro na gospodarstwo, albo może być też wyliczana w pierwszym roku i państwo członkowskie może zastosować mechanizm dostosowujący do zmiany koperty z roku na rok, bo ta koperta całościowa nam będzie z roku na rok rosnąć, wówczas państwo członkowskie może dostosować, czyli zwiększać odpowiednio ten pułap. Wtedy nie obowiązuje limit 10 proc. 

Rolnicy z systemu dla małych gospodarstw będą zwolnieni z kontroli cross complains (czyli wzajemnej zgodności) i nie będą musieli spełniać wymogów zazielenienia – podkreśliła dyrektor.