Czy w nowym okresie budżetowym będzie płatność do pomidorów? – chciał wiedzieć poseł Cezary Olejniczak.

Wiceminister Zofia Szalczyk przypomniała, że obecnie obowiązująca „płatność do pomidorów została wprowadzona w Polsce w roku 2008 w wyniku reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw z 2007 r. i stanowi jeden z elementów systemu wsparcia bezpośredniego. Przysługuje ona rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonymi na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. Płatność ta finansowana jest w całości ze środków unijnych.”

Natomiast trzeba pamiętać, że ideą wypłacania dopłat bezpośrednich jest wspieranie dochodów rolników w taki sposób, aby nie oddziaływać na ich decyzje w zakresie kierunku i wielkości produkcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatność do pomidorów, podobnie jak i pozostałe płatności bezpośrednie, może być przyznawana do końca 2013 r.

Wiceminister poinformowała, że „dyskutowany na forum Unii Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, nie przewiduje utrzymania żadnego z obecnie funkcjonujących odrębnych instrumentów pomocowych (wyjątkiem jest pomoc do bawełny), w tym również płatności do pomidorów. Przywołany projekt wprowadza natomiast możliwość przyznania dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. Uruchomienie tego mechanizmu przez państwo członkowskie jest jednak ograniczone pewnymi warunkami, a jego realizacja pociąga za sobą konieczność ograniczenia wsparcia dla pozostałych rolników w ramach płatności podstawowej.”

Pomoc taką przewidziano w przypadku, gdy wybrane sektory (zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniaki skrobiowe, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, buraki cukrowe, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji) lub regiony znajdują się w trudnej sytuacji i gdy mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych.