Projektowana ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje objęcie przejściowym wsparciem krajowym wyłącznie sektora tytoniu. Proponuje się zatem używanie określenia "płatność niezwiązana do tytoniu" a nie "przejściowe wsparcie krajowe".

Warunki przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu są takie same jak te, które obowiązywały w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem przepisów o zmniejszaniu płatności krajowych w związku z modulacją stosowaną w starych państwach członkowskich.

Dalsze stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu ma zapobiec nagłemu i znaczącemu zmniejszeniu poziomu pomocy w sektorze, który dotychczas był wspierany płatnościami krajowymi, a nie został uwzględniony wśród sektorów, które mogą być objęte dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją – tak uzasadniono zastosowanie tej pomocy.

Płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje rolnikom, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożą wniosek o jej przyznanie oraz w dniu 14 marca 2012 r. byli wpisani do rejestru osób uprawnionych do otrzymywania płatności niezwiązanej do tytoniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!