Zgodnie z decyzją prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusza Wojtasika, biura powiatowe ARiMR przyjmujące wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. będą w całym kraju pracowały: w dniach 14 i 15 maja br. do momentu przyjęcia wniosku od ostatniego oczekującego rolnika.

Wiele biur powiatowych uruchomiło dodatkowe punkty, w których oddelegowani pracownicy ARiMR przyjmują wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 rok.

Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. mija w czwartek 15 maja br. Wniosek można również wysyłać pocztą. Po tym terminie, jeszcze przez 25 dni roboczych, czyli do 9 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi dopłata będzie wtedy obniżona o 1 proc. za każdy dzień spóźnienia.

W okresie od 16 maja do 9 czerwca br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski bez sankcji od tych rolników, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej. Rolnik powinien na piśmie poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu takich okoliczności w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Do 12 maja br. rolnicy złożyli ponad 1 mln wniosków o płatności bezpośrednie. Liczba ta nie uwzględnia wniosków wysłanych pocztą.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!